KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI

KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI. Innym typem narzędzia pomiaru, należącym do sfery działalności doradcy, jest test osobowościowy. Mówimy, że „należy” on do sfery działalności doradcy, ponieważ wyniki testu osobowościowego muszą być interpretowane przez specjalistę i ponieważ wśród osób pracujących w szkole przejawia się tendencja do ich raczej bezkrytycznego stosowania. Mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu oglądamy niebywale wielki wzrost zainteresowania testami osobowościowymi. Na przykład rocznik „Fourth Mental Measurements Yeanbook” rejestruje więcej testów osobowościowych niż testów jakiegokolwiek innego typu. Ocena tych testów zajmuje w tej publikacji 227 stron na 826 stron poświęconych testom innych rodzajów. Niewątpliwie to zainteresowanie testami osobowościowymi jest odbiciem naszej stale rosnącej troski o zdrowie psychiczne i emocjonalne przystosowanie się. Większość najpowszechniej stosowanych testów osobowości stanowią kwestion ariusze, których zadaniem jest skłonić dziecko, aby ujawniło swoje osobiste trudności, konflikty i lęki. Im więcej trudności i lęków ujawnia dziecko, tym niższy jest wynik liczbowy obrazujący jego przystosowanie się. Mankamentem tej metody (podobnie jak i mankamentem metodologii wyżej omawianych testów zainteresowań zawodowych) jest to, że osoba badana testami ma pełną swobodę, świadomie lub nieświadomie, „tendencyjnego” odpowiadania na pytania: na jakiekolwiek pytanie może odpowiedzieć w sposób właściwy lub niewłaściwy. Tak, więc dziecko niezbyt skrupulatne, ale dobrze przystosowane, może podać w teście bardzo wiele trudności i otrzymać „slaby” wynik, podczas gdy inne dziecko, z zaburzeniami emocjonalnymi, które nie chce, aby nauczyciele badali jego życie prywatne, przyzna się do niewielu trudności i otrzyma wyrak „dobry”. [więcej w: psychiatra Łódź, psychiatra poznan, psycholog dziecięcy ]

Jak sie okazalo, Celii zupelnie nie podobalo sie przygotowanie do zawodu kupieckiego, pomimo ze otrzymywala doskonale stopnie

Jak się okazało, Celii zupełnie nie podobało się przygotowanie do zawodu kupieckiego, pomimo że otrzymywała doskonałe stopnie. Co roku w czasie rejestracji prosiła o przeniesienie na kurs gospodarstwa domowego, ale doradca za każdym razem odmawiał jej tego uważając, że wynik testu jest godniejszym zaufania wskaźnikiem jej prawdziwych zainteresowań niż jej własne poczucie. Niestety tego rodzaju niewłaściwe posługiwanie się testem spotyka się aż nazbyt często. Doradca Georgea Millera rozwiązał zagadnienie we właściwy sposób. Porozmawiał z Georgem o rozbieżności między jego oznajmieniem, że interesuje się medycyną, a wynikami testu, ale nie chciał, aby George przyjął wyniki testu, jako nieomylne wskazania, którymi ma się kierować. Wysunął po prostu kwestię celu, który George wybrał. Kiedy zaś George zignorował wyniki testu i nalegał, aby mógł wybrać kierunek przyrodniczy, doradca pozwolił mu to uczynić z tym tylko, żeby co roku za stanowił się znowu nad swoją decyzją. W pierwszym roku George uzyskał z nauk przyrodniczych przeciętne oceny i być może szedłby dalej w tym samym kierunku, gdyby doradca nie zwrócił mu uwagi, że oceny przeciętne nie wystarczają, aby się dostać na wyższe studia, i mogą mu nawet uniemożliwić dostanie się do szkoły medycznej. Zaproponował, aby George spróbował zająć się muzyką i sceną, a przy tym nadal uczęszczał na jeden z kierunków nauk przyrodniczych, George zgodził się i po upływie semestru doszedł do przekonania, że kierunek dramatyczny odpowiada mu znacznie więcej niż nauki przyrodnicze i wobec tego zmienił główny przedmiot na język angielski. [patrz też: psychoterapia wrocław, psycholog lublin, Psycholog Wrocław ]