A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagaja nauczycielowi w spelnieniu jego zadania jako twórcy zespolu – a wiec w jednej z kilku waznych ról, które nauczyciele musza odgrywac

A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagają nauczycielowi w spełnieniu jego zadania jako twórcy zespołu – a więc w jednej z kilku ważnych ról, które nauczyciele muszą odgrywać. Obok tych dwóch technik istnieją jeszcze i inne sposoby podejścia, które nauczyciele stosują, aby dowiedzieć się czegoś o życiu psychicznym swych uczniów. Dzieci dostarczają świadomie lub nieświadomie wielu cennych informacji o sobie w swych przypadkowych uwagach, w pracach pisemnych i w swych rozmowach z nauczycielami, Nie można narzekać na brak istotnych danych psychologicznych- w codziennym życiu szkolnym. Zagadnienie polega na tym, aby postrzegać ostrzej i obiektywniej, aby porządkować i rozumieć to, co widzimy. A trudność polega na tym, że nigdy nie wydaje się, aby było dość czasu na właściwe wykonanie tych zaleceń. STRESZCZENIE Po pierwszej wojnie światowej wystąpił bardzo silny pęd do posługiwania się znormalizowanymi testami obiektywnymi. Przyczynami te go pędu były: wzmagająca się nieufność do pisemnych egzaminów i niechęć do polegania na nich, dążenie do oparcia wychowania na bardziej naukowej i rzeczowej podstawie oraz rozwój testów inteligencji. [patrz też: amol skład, citrosept grzybica, nfzgdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: amol skład citrosept grzybica nfzgdansk