I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoly sredniej w powszechniejszym uzyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoły średniej w powszechniejszym użyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang. Wyniki podane w percentylach znajdziemy na tabl. 15-4, w prawej kolumnie okienek na środku arkusza sprawozdawczego. Percentylowanie jest czymś innym niż tak popularne szereg lat temu stawianie ocen w formie procentów (1co było oceną celującą, a 60, 65 czy 70 – dostateczną). Nie jest to rangowanie według jakichś założonych stałych norm określających stopień doskonałości – takie, bowiem było założenie ocen wyrażonych w procentach, percentylewa- nie zakłada, bowiem porównanie z wynikami osób badanych testami. Ktoś, kto uzyskał -70 percentyl, ma wynik lepszy od wyników osiągniętych przez 70 % osób wykonujących test, podobnie ktoś, kto uzyskał 32 percentyl, wykonał test lepiej niż 32% osób badanych testami. W ten sposób z pewną precyzją można określić względne miejsce, jakie jednostka zajmuje w swej grupie. C hociaż posługiwanie się percentylami nie jest doskonałe pod względem statystycznym, jest to bardzo wygodny sposób podawania i porównywania wyników. [więcej w: diglicynian magnezu, wegiel aktywowany, nfzgdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: diglicynian magnezu nfzgdansk wegiel aktywowany