I Co wiecej, ich zainteresowania, kiedy je badamy przy pomocy znormalizowanych testów zainteresowan, nie okazuja sie ani bardzo stale, ani rzetelne

I Co więcej, ich zainteresowania, kiedy je badamy przy pomocy znormalizowanych testów zainteresowań, nie okazują się ani bardzo stale, ani rzetelne. Testy zainteresowań często tosuje się w klasie dziewiątej, kiedy musi się zdecydować, na który z całego szeregu programów nauki uczeń ma uczęszczać: na kurs przygotowawczy do uczelni wyższej, kurs handlowy, mechaniczny, rolniczy itd. Stosuje się je również w dwunastym roku nauki, kiedy uczniowie są już przygotowani do powzięcia decyzji co do rodzaju pracy, jaką będą się faktycznie starali podjąć. Prawdopodobnie znaczna większość dziesięcioklasistów nie dojrzała naprawdę do powzięcia decyzji odnośnie wyboru zawodu, i z psychologicznego punktu widzenia lepiej by było gdyby każdy uczeń mógł zbadać swoje zainteresowania specjalne przez swobodny wybór przedmiotów. Jednak konsekwencją obecnego systemu wymagań przy przyjmowaniu do wyższych uczelni i na studia uniwersyteckie jest to, że uczeń zamierzający podjąć studia wyższe musi powziąć decyzję przy przejściu do szkoły średniej, jeśli nawet nie wcześniej. Doradcy, przed którymi postawiono zadanie doradzania uczniom przy decyzjach dotyczących ich zawodu i wykształcenia, stwierdzają, że wyniki testów zainteresowań mogą tu być bardzo pomocne. Taki test zainteresowań jak Kwestionariusz upodobań Kudera Kalifornijski inwentarz zainteresowań zawodowych i Kwestionariusz zainteresowań zawodowych Cleetona – żeby wymienić trzy spośród najpowszechniej stosowanych testów – stawia przed uczniem zadanie dokonania serii wyborów, w każdym wypadku spośród dwóch lub trzech możliwych zajęć. Następnie wyniki grupuje się wg dziedzin zainteresowań. [hasła pokrewne: swierzb objawy, citrosept grzybica, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: citrosept grzybica swierzb objawy wegiel aktywowany