I METODY PODAWANIA WYNIKÓW TESTU

I METODY PODAWANIA WYNIKÓW TESTU. Większość testów stosowanych w szkołach elementarnych jest zaopatrzona w skale, przy pomocy, których wyniki testu można zamienić na ilość lat nauki, potrzebnych do osiągnięcia danego poziomu (grade placement). Dzięki tym skalom nauczyciel może się zorientować, jak wypadają jego uczniowie w zestawieniu z przeciętnymi wynikami uzyskiwanymi przez inne dzieci w ich wieku. Na przykład, Joe mógł właśnie rozpocząć klasę siódmą, ale wykonany przezeń test wiadomości wykazuje, że jego zapas słownictwa przy czytaniu odpowiada normie klasy ósmej, a w zakresie rozumowania arytmetycznego osiąga normę szóstego roku i pięciu miesięcy nauki. Wydawcy testów często zaopatrują je w tabele, przy pomocy, których wyniki testu można również wyrazić, jako różnego rodzaju wiek: wiek czytania, wiek rachunków itd. Chociaż wydawcy dostarczają analogicznych skal dla uczniów szkól średnich, jednak na tym poziomie normy mają mniejsze znaczenie, ponieważ starsi uczniowie różnią się między sobą bardziej pod względem swych umiejętności, jak również dlatego, że specjaliści mniej są zgodni co do tego, jaka wiedza i jakie umiejętności są właściwe dla każdego roku nauki w szkołach średnich. [patrz też: canespor onychoset, wegiel aktywowany, nfzgdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: canespor onychoset nfzgdansk wegiel aktywowany