I tu dochodzimy do trudnosci, która pojawia sie czesto przy stosowaniu testów znormalizowanych

I tu dochodzimy do trudności, która pojawia się często przy stosowaniu testów znormalizowanych. Jak już zaznaczono w rozdziale 14, zbyt łatwo uznajemy test za trafniejszy niż jest nim w istocie. Stąd też nauczyciele i kierownictwo szkoły błądzą czasami przyjmując, że przy pomocy testów znormalizowanych można całkowicie wymierzyć skuteczność sytuacji uczenia się. Jeśli pogląd tego rodzaju przeważa, zaczyna się uznawać wyniki testu osiągnięć za cel główny. I zamiast uczynić program szkolny czymś, co rozwija się i zmienia od czasu do czasu, aby zaspokoić potrzeby uczniów i społeczeństwa, czymś, co odpowiada indywidualnym uzdolnieniom personelu nauczycielskiego, czyni się go stereotypowym a nawet jałowym. W takich okolicznościach głównym celem nauczania jest przygotowanie uczniów do, pomyślnego wykonania testu wiadomości. W ten sposób uniemożliwia się nauczycielom dokonywanie jakichkolwiek prób zmierzających do udoskonalenia programu, ponieważ nauczyciele Obawiają, się, że każde odchylenie, chociażby najdrobniejsze i jak najbardziej pożądane, może przyczynić się do tego, że uczeń otrzyma gorsze stopnie przy składaniu egzaminu. Zagadnienie to ma znacznie większą wagę w szkołach średnich niż w szkołach elementarnych, po części, dlatego, że istnieje znacznie większa zgodność poglądów, co do tego, czego należy się uczyć w kilku pierwszych latach pobytu w szkole. Wszyscy się na to zgodzą, że dzieci powinny uczyć się czytać, pisać i rachować oraz zdobywać pewne podstawowe wiadomości o swym narodowym i kulturalnym dziedzictwie i o świecie, który je otacza, ale w miarę jak posuwamy, się, na wyższe szczeble drabiny wykształcenia, stwierdzamy coraz mniejszą zgodność, co do tego, czego należy nauczać i uczyć się. [więcej w: psychiatra poznań, radiologica rumia, sidretella 20 cena ]

Powiązane tematy z artykułem: radiologica rumia sidretella 20 cena wegiel aktywowany