I Znaczy to, ze i „baterie” testów wiadomosci sa nieco bardziej uzyteczne w szkolach elementarnych niz w szkolach srednich

I Znaczy to, że i baterie testów wiadomości są nieco bardziej użyteczne w szkołach elementarnych niż w szkołach średnich. W większości systemów szkolnych stosuje się baterie testów wiadomości szkolnych, jako kontroli uczenia się w zakresie podstawowych sprawności. Oto niektóre z naj szerzej stosowanych serii testów: Kalifornijskie testy wiadomości szkolnych, Uczniowskie testy podstawowych sprawności opracowane w stanie lowa , Metropolitalne testy wiadomości szkolnych i Stratfordzkie testy wiadomości szkolnych. Do serii testów powszechnie stosowanych na poziomie szkoły średniej (a więc podlegających wyżej wspomnianym ograniczeniom) należą: Kooperatywne ogólne testy wiadomości szkolnych. Testy dla szkół średnich opracowane w stanie Iowa oraz Testy rozwoju wykształcenia, stan lowa . Kalifornijskie testy wiadomości szkolnych, o których wyżej była mowa, również zawierają arkusze przeznaczone do zastosowania w szkole średniej. Do testów wiado mości szkolnych należy jeszcze dodać wielką liczbę mniej lub bardziej wyspecjalizowanych testów. Niektóre z nich dotyczą tych samych przedmiotów, do których odnoszą się poszczególne testy w bateriach testów, inne – jak na przykład diagnostyczne testy niektórych działań arytmetycznych – odnoszą się do wysoce specjalnych umiejętności i zagadnień, inne jeszcze – dotyczą przedmiotów poza tradycyjnym programem, jak umuzykalnienie, rysunek czy księgowość. [więcej w: stodal syrop, klinika promienista, nfzgdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika promienista nfzgdansk stodal syrop