Innym powszechnie stosowanym rodzajem znormalizowanego testu obiektywnego jest test wyników nauczania (wiadomosci)

Innym powszechnie stosowanym rodzajem znormalizowanego testu obiektywnego jest test wyników nauczania (wiadomości). O ile test inteligencji dąży do ocenienia umysłowych możliwości uczniów, o tyle test osiągnięć próbuje dać odpowiedź na pytanie Co uczeń zdziałał wykorzystując swe możliwości umysłowe? Pomimo że każdy z tych dwóch rodzajów testów ma inny cel, istnieje między nimi ścisły związek statystyczny. Tym: niemniej testy wiadomości są użyteczne przy uczeniu się, podlegającym ocenie, ponieważ umożliwiają nauczycielowi porównanie osiągnięć swych uczniów z normami przyjętymi dla całego kraju, zwłaszcza, jeśli chodzi o pewne, raczej wąskie albo szczegółowe cele nauczania. Wyniki testów wiadomości można podawać bądź przez zaliczenie do pewnego poziomu (w ilości lat nauki), bądź stosując rangowanie percentylowe. W wynikach podanych w percentylach następuje pewne zniekształcenie wyników w centrum i na krańcach rozsiania. Pomimo tej niedogodności większość wydawców testów podaje normy w postaci percentyli, gdyż ta forma jest szeroko stosowana i powszechnie przyjęta. Testy uzdolnień specjalnych dotyczą tak różnych dziedzin, jak przygotowanie do podjęcia nauki czytania, uzdolnienia techniczne czy uzdolnienia muzyczne. [więcej w: citrosept grzybica, wegiel aktywowany, diglicynian magnezu ]

Powiązane tematy z artykułem: citrosept grzybica diglicynian magnezu wegiel aktywowany