KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI

KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI. Innym typem narzędzia pomiaru, należącym do sfery działalności doradcy, jest test osobowościowy. Mówimy, że należy on do sfery działalności doradcy, ponieważ wyniki testu osobowościowego muszą być interpretowane przez specjalistę i ponieważ wśród osób pracujących w szkole przejawia się tendencja do ich raczej bezkrytycznego stosowania. Mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu oglądamy niebywale wielki wzrost zainteresowania testami osobowościowymi. Na przykład rocznik Fourth Mental Measurements Yeanbook” rejestruje więcej testów osobowościowych niż testów jakiegokolwiek innego typu. Ocena tych testów zajmuje w tej publikacji 227 stron na 826 stron poświęconych testom innych rodzajów. Niewątpliwie to zainteresowanie testami osobowościowymi jest odbiciem naszej stale rosnącej troski o zdrowie psychiczne i emocjonalne przystosowanie się. Większość najpowszechniej stosowanych testów osobowości stanowią kwestion ariusze, których zadaniem jest skłonić dziecko, aby ujawniło swoje osobiste trudności, konflikty i lęki. Im więcej trudności i lęków ujawnia dziecko, tym niższy jest wynik liczbowy obrazujący jego przystosowanie się. Mankamentem tej metody (podobnie jak i mankamentem metodologii wyżej omawianych testów zainteresowań zawodowych) jest to, że osoba badana testami ma pełną swobodę, świadomie lub nieświadomie, tendencyjnego odpowiadania na pytania: na jakiekolwiek pytanie może odpowiedzieć w sposób właściwy lub niewłaściwy. Tak, więc dziecko niezbyt skrupulatne, ale dobrze przystosowane, może podać w teście bardzo wiele trudności i otrzymać slaby wynik, podczas gdy inne dziecko, z zaburzeniami emocjonalnymi, które nie chce, aby nauczyciele badali jego życie prywatne, przyzna się do niewielu trudności i otrzyma wyrak dobry. [więcej w: ultramedica bielsko, wegiel aktywowany, anastazja kawiorska instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: anastazja kawiorska instagram ultramedica bielsko wegiel aktywowany