Makroskopowo plyn jest przezroczysty

W ropnym zapaleniu w przestrzeni międzyoponowej bez zapalenia opon miękkich płyn zawsze jest jałowy o prawidłowej zawartości cukru, o nieznacznie tylko zwiększonej ilości białka i komórek. Makroskopowo płyn jest przezroczysty i pod prawidłowym ciśnieniem. Jeżeli początku schorzenia wystąpiły zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym W postaci zwiększonej pleocytozy i zwiększonej ilości białka, to w miarę trwania powikłania mimo narastania objawów klinicznych ogólnych i ogniskowych, i pogarszania się stanu ogólnego chorego występuje stopniowa poprawa w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego, a mianowicie zmniejszanie się liczby elementów komórkowych i obniżanie zawartości białka. To zjawisko rozszczepienia objawów (składu płynu mózgowo-rdzeniowego i stanu ogólnego chorego), które jest wprawdzie charakterystyczne nie tylko dla ropni podoponowych, ale i dla ropni mózgowych, jest ważnym czynnikiem w różnicowym rozpoznawaniu ropni pod oponowych i rozlanego ropnego zapalenia opon miękkich, pod obrazem którego przebiega niejednokrotnie ropień podoponowy. [przypisy: swierzb objawy, psychiatra poznań, radiologica rumia ]

Powiązane tematy z artykułem: radiologica rumia swierzb objawy wegiel aktywowany