niedroznosc dróg oddechowych

Jeżeli niedrożność dróg oddechowych nie będzie duża i wzmożone ruchy ,oddechowe usuną nadmiar dwutlenku węgla, to powstająca z tego powodu : kwasica będzie wyrównana. Jeżeli natomiast niedrożność będzie znaczna, to wzmożone ruchy oddechowe nie mogą wyrównać kwasicy i rozwijają się wtedy dalsze procesy. Powstaje więc dalsze nagromadzenie się dwutlenku węgla, co powoduje pogłębianie się kwasicy gazowej. Prócz tego brak tlenu obniża procesy -utleniania tkankowego i wtedy powstaje w tkankach większa ilość kwasów organicznych, co powoduje spadek rezerw zasadowych we krwi, czyli powstaje kwasica niegazowa, która dołącza się do poprzednio, powstałej kwasicy gazowej. Ulega przy tym zaburzeniu buforowa zdolność hemoglobiny, która przy braku tlenu nie przechodzi w oksyhemoglobinę. Rozmaite kojarzenia się kwasicy gazowej i niegazowej widzimy w różnych stanach chorobowych płuc oraz w oddychaniu powietrzem, zawierającym dużo dwutlenku węgla. [więcej w: stodal syrop, nobaxin cena, canespor onychoset ]

Powiązane tematy z artykułem: canespor onychoset nobaxin cena stodal syrop