Niektóre z odchylen sa zwiazane z pozycja spoleczno ekonomiczna rodzin dzieci i z zagadnieniem emocjonalnego przystosowania

Niektóre z odchyleń są związane z pozycją społeczno ekonomiczną rodzin dzieci i ż zagadnieniem emocjonalnego przystosowania. Nie jest bynajmniej łatwo odpowiedzieć na pytanie: Co mierzymy a pomocą testów inteligencji? Psychologowie nie są między sobą zgodni ani co do tego, co mierzą, ani co takiego jest naprawdę inteligencja. A jednak istnieje dość ścisły związek pomiędzy wynikiem większości testów inteligencji a ocenami otrzymywanymi z przedmiotów nauki szkolnej; a zatem testy inteligencji mierzą również pewne aspekty uzdolnień do nauki. Ponieważ pytanie – co (poza uzdolnieniami do nauki) mierzą testy inteligencji – pozostaje w znacznym stopniu bez odpowiedzi, powinniśmy z dużą ostrożnością interpretować wyniki tych testów. Niektórzy autorzy uważają, że będące obecnie w użyciu testy inteligencji są niesprawiedliwe w stosunku do wielu dzieci, zwłaszcza zaś tych, które pochodzą z otoczenia niższego pod względem społeczno-ekon omicznym. Chociaż z kolei istnieją autorzy krytycznie ustosunkowani do badań, na podstawie, których wyciągnięto powyższe wnioski, istotnie wydaje się, że istnieje wzajemny związek między pozycją ekonomiczną, wynikami otrzymywanymi w szkole i wynikami testów inteligencji. [hasła pokrewne: wegiel aktywowany, radiologica rumia, klinika promienista ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika promienista radiologica rumia wegiel aktywowany