Niektórzy psychologowie lubia poslugiwac sie typem testu polegajacego na „dokonczeniu zdania”; prosi sie dzieci

Niektórzy psychologowie lubią posługiwać się typem testu polegającego na dokończeniu zdania; prosi się dzieci, aby uzupełniły zdania zaczynające się od takich wyrażeń jak inne dzieci. Myślę, że moja matka czasami nauczyciel, jeśli mój ojciec. Wszystkie te techniki mogą być użyteczne w rękach wykwalifikowanych i odpowiednio przygotowanych psychologów, ale, na ogół biorąc, nie nadają się do użytku nauczycieli, przede wszystkim, dlatego, że przeprowadzenie i interpretacja chociażby jednego testu może zająć wiele godzin. Testy projekcyjne są głównie narzędziem psychologa klinicznego, a więc kogoś, kto poświęca wielką ilość czasu pracy nad kilkorgiem dzieci cierpiących na zaburzenia emocjonalne i wymagających intensywnego leczenia. Nie oznacza to bynajmniej, że nauczyciele nie powinni badać życia emocjonalnego swych uczniów. W rzeczy samej mówiliśmy już o dwóch technikach – dziennikach obserwacji (patrz rozdział 14) i socjometrii (patrz rozdział 5), dostarczających informacji, które z punktu widzenia nauczyciela w klasie są znacznie użyteczniejsze niż informacje zdobyte przy pomocy większości testów osobowościowych. Dzienniki obserwacji są cenne nie tylko ze względu na udostępnione w nich dane, ale i dlatego, że metoda ta pomaga nauczycielowi wyostrzyć zmysł obserwacyjny. Technika socjometryczna dostarcza cennych danych o silach psychicznych działających wewnątrz zespołu, danych, których w inny sposób nie da się uzyskać. [więcej w: anastazja kawiorska instagram, canespor onychoset, stodal syrop ]

Powiązane tematy z artykułem: anastazja kawiorska instagram canespor onychoset stodal syrop