Odczyn Biernackiego

Odczyn Biernackiego wykazuje znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Chorzy skarżą się na bóle głowy najczęściej w okolicy skroniowej i potylicznej. Senność okresową można spotkać w przypadkach o dłuższym przebiegu schorzenia. Sztywność karku i objaw Kerniga (patrz niżej) zwykle występujące na początku schorzenia, ustępują po kilku dniach ich ponowne zjawienie wskazuje na przerwanie się ropnia. Zmiany zastoinowe na dnie oka mogą nastąpić w przypadkach równoczesnego ropnia mózgu lub móżdżku. Ogniskowe objawy mózgowe, jak drgawki, porażenie kończyn, najczęściej po stronie przeciwnej, zaburzenia mowy (afazja ruchowa i amnestyczna), porażenia mięśni gałek ocznych, języka, powieki górnej, nierówność źrenic (większa po stronie chorej), wskazują albo na uszkodzenie kory mózgowej (ropnie korowe) w przypadkach dłużej utrzymujących się niedowładów albo tylko, na ucisk kory w okolicy ruchowej w przypadkach niedowładów przemijających. Podkreślić jednak należy możliwość braku niedowładów w przypadkach dużych zbiorowisk ropnych w przestrzeni międzyoponowej w okolicach ruchowych kory mózgowej. Dużą wartość rozpoznawczą ma w tym schorzeniu wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego, który nie wykazuje zmian chorobowych mimo objawów ogólnych i ogniskowych, wskazujących na powikłania wewnątrzczaszkowe. [patrz też: calendeel, nobaxin cena, nfzgdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: calendeel nfzgdansk nobaxin cena