Rozszczepienie wargi

Punkt zejścia się cięć Rozszczepienie wargi, szczęki i podniebienia w obrębie samego lemiesza aż do guzka pośredniego międzyszczękowego, lecz nie dalej; cięcie to pogłębiamy aż do kości. Po przedłużeniu cięcia dokoła guzka pośredniego aż do granicy wejścia do podniebienia jamy nosowej, odsuwamy śluzówkę od podłoża zakrzywioną skrobaczką i przecinamy dopiero po odsunięciu; w ten sposób unikamy uszkodzenia podłoża. Drugie cięcie przebiega po otwartej stronie szpary; zaczynamy je u wejścia do jamy nosowej; ponieważ tylko w tym miejscu można rozpoznać wyraźnie linię graniczną pomiędzy błoną śluzową nosa i jamy ustnej. [hasła pokrewne: psycholog dziecięcy Warszawa, psycholog sportu, pomoc psychologiczna ]

Kwasica w zaburzeniach krazenia

Kwasica w zaburzeniach krążenia W zaburzeniach krążenia powstaje kwasica w związku z zastojem krwi niemożnością doprowadzenia do płuc dwutlenku węgla, z których powinien on być wydalony. U chorych na serce przy niewielkiej nawet pracy mięśniowej powstający kwas mlekowy, łącząc się z dwuwęglanem sodu, uwalnia z niego dwutlenek węgla. Powstający z tego powodu spadek rezerw zasadowych nie jest wyrównany przez usuwanie nadmiaru dwutlenku węgla, wobec czego powstaje możliwość przesunięcia pH krwi w stronę kwaśną. Nagromadzenie CO2 przyśpiesza krążenie oraz ruchy oddechowe, lecz mimo to zastoje krwi nie sprzyjają doprowadzeniu CO2 do płuc i jego wydalaniu . W związku z zastojem cierpi również utlenianie tkanek, wskutek, – czego powstają niedotlenione kwaśne wytwory przemiany materii, które nagromadzają się we krwi żylnej i obniżają rezerwy zasadowe. Powstaje więc kwasica niegazowa. W okresie jednak duszności i dużego przewietrzania płuc, jako skutku zakwaszenia krwi żylnej, może wystąpić spadek wolonego kwasu węglowego i w związku z tym względne zwiększenie się dwuwęglanów, czyli stan gazowej zasadowicy. Dlatego też zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w niewydolności krążenia mogą prowadzić do niegazowej kwasicy we krwi żylnej i gazowej zasadowicy krwi tętniczej. Stan taki nazywa się kwasicą krążeniową. [podobne: gdynia psycholog, pomoc psychologiczna, psycholog poznań ]