Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo

Po zrobieniu cięcia przystępujemy do odłuszczenia płata śluzówkowo-okostnowego w obrębie podniebienia twardego za pomocą skrobaczki wygiętej odpowiednio do wysklepionej budowy podniebienia; płat odłuszczamy od podłoża aż do cięcia w obrębie brzegu rozszczepu. Tętnica podniebienna większa musi być utrzymana bezwarunkowo. Uruchomione w opisany sposób płaty przesuwamy potem do tyłu. Uruchomienie podniebienia miękkiego Po ostrożnym pogłębieniu bocznego cięcia odciążającego aż do uwidocznienia przyczepu ścięgnistego mięśnia skrzydłowego wewnętrznego posuwamy się podważką dośrodkowo od brzuśca tego mięśnia w głąb obok migdałka w kierunku kręgosłupa odłuszczamy w ten sposób boczną i tylną ścianę gardła, przemieszczając ją w kierunku linii środkowej ciała. Na koniec zgniatamy skrobaczką lub oddłutowujemy wąskim dłutem haczyk skrzydłowy (iuunuius pterygoideus) i uwalniamy kikut haczyka od związku z przyczepami mięśni i włókien łączno- tkankowych. Read more „Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo”

SZEW KONCOWY

SZEW KOŃCOWY Nałożenie dwóch szwów drucianych. Po ujęciu szczypczykami trójkątnego płata skóry po bocznej stronie rozszczepienia wargi, przekłuwamy drut przez odłuszczone i uruchomione skrzydełko nosowe i przez mięśnie od wewnątrz, ujmując w ten sposób płatek pętlą , a wolne końce drutu przeprowadzamy przez przegrodę chrząstkową nosa do otworu nosowego po stronie zdrowe; końce związujemy później na gaziku. Szew ten zapewnia dobre ustawienie skrzydełka nosowego. Drugi szew druciany ujmuje mięśniówkę wargi; końce wyprowadzamy do jamy ustnej i związujemy dopiero w końcu operacji . Na ostatku nakładamy szwy węzełkowe za pomocą igły bez oczka, używając do śluzówki katgutu 000, a do skóry – jedwabiu 000; najlepiej rozpocząć nakładanie szwów od strony nosa . Read more „SZEW KONCOWY”

Kwasica w chorobach nerek

Kwasica chorobach nerek Choroby nerek doprowadzają również do powstawania kwasicy. Nerki bowiem są ważnym regulatorem równowagi kwasowo-zasadowej, gdyż nerki wydalają z moczem kwasy i kwaśne sole w znacznie większych stężeniach niż ich stężenia, spotykane we . krwi. Nie należy zapominać, że nerki wydalają również sole zasadowe, co może prowadzić do zwiększenia kwasoty ustroju. W chorobach nerek nie tylko ulega zaburzeniu wydalanie się kwasów i kwaśnych soli, lecz powstaje także zwichnięcie ogólnej przemiany materii z powstawaniem wytworów kwaśnych. Read more „Kwasica w chorobach nerek”