I Statystyczna niedoskonalosc polega na tendencji do wyolbrzymiania róznic wystepujacych

I Statystyczna niedoskonałość polega na tendencji do wyolbrzymiania różnic występujących. W pobliżu 50 percentylu (centrum rozsiania) i pomniejszania różnic na krańcach rozsiania, W rozsianiu wyników, przedstawionym na tabeli 15-5, percentyl 40 od percentyla 50 i percentyl 50 od percentyla -60 dzieli tylko 6 punktów obliczeniowych testu; natomiast różnica między percentyłem 80 i 90 wynosi 10 punktów a różnica między percentylem 10 i 20 – 8 punktów. Dalej zaś różnica między percentyłem 1 i 10 równa się 17 punktom, różnica zaś między 90 i 99 sięga 18 punktów. A zatem różnice między liczbą percentyłów w centrum rozsiewu oznaczają coś innego niż te same różnice na obu jego krańcach. Właśnie ze względu na to zniekształcenie, osoby zaznajomione z badaniami statystycznymi wolą posługiwać się „ocenami znormalizowanymi” zamiast percentyli. A jednak tylko stosunkowo nieliczne testy stosowane w szkołach elementarnych o średnich interpretu je się stosując oceny znormalizowane, prawdopodobnie dlatego, że oceny w percentylach są powszechnie zrozumiale i szeroko się przyjęły. [przypisy: psychiatra poznań, psychoterapia warszawa, Psycholog Wrocław ]

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoly sredniej w powszechniejszym uzyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoły średniej w powszechniejszym użyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang. Wyniki podane w percentylach znajdziemy na tabl. 15-4, w prawej kolumnie okienek na środku arkusza sprawozdawczego. Percentylowanie jest czymś innym niż tak popularne szereg lat temu stawianie ocen w formie procentów (1co było oceną „celującą”, a 60, 65 czy 70 – dostateczną). Nie jest to rangowanie według jakichś założonych stałych norm określających stopień doskonałości – takie, bowiem było założenie ocen wyrażonych w procentach, percentylewa- nie zakłada, bowiem porównanie z wynikami osób badanych testami. Ktoś, kto uzyskał -70 percentyl, ma wynik lepszy od wyników osiągniętych przez 70 % osób wykonujących test, podobnie ktoś, kto uzyskał 32 percentyl, wykonał test lepiej niż 32% osób badanych testami. W ten sposób z pewną precyzją można określić względne miejsce, jakie jednostka zajmuje w swej grupie. C hociaż posługiwanie się percentylami nie jest doskonałe pod względem statystycznym, jest to bardzo wygodny sposób podawania i porównywania wyników. [więcej w: Psycholog Wrocław, psychiatra poznan, psycholog lublin ]