I tu dochodzimy do trudnosci, która pojawia sie czesto przy stosowaniu testów znormalizowanych

I tu dochodzimy do trudności, która pojawia się często przy stosowaniu testów znormalizowanych. Jak już zaznaczono w rozdziale 14, zbyt łatwo uznajemy test za trafniejszy niż jest nim w istocie. Stąd też nauczyciele i kierownictwo szkoły błądzą czasami przyjmując, że przy pomocy testów znormalizowanych można całkowicie wymierzyć skuteczność sytuacji uczenia się. Jeśli pogląd tego rodzaju przeważa, zaczyna się uznawać wyniki testu osiągnięć za cel główny. I zamiast uczynić program szkolny czymś, co rozwija się i zmienia od czasu do czasu, aby zaspokoić potrzeby uczniów i społeczeństwa, czymś, co odpowiada indywidualnym uzdolnieniom personelu nauczycielskiego, czyni się go stereotypowym a nawet jałowym. Read more „I tu dochodzimy do trudnosci, która pojawia sie czesto przy stosowaniu testów znormalizowanych”

I Znaczy to, ze i „baterie” testów wiadomosci sa nieco bardziej uzyteczne w szkolach elementarnych niz w szkolach srednich

I Znaczy to, że i baterie testów wiadomości są nieco bardziej użyteczne w szkołach elementarnych niż w szkołach średnich. W większości systemów szkolnych stosuje się baterie testów wiadomości szkolnych, jako kontroli uczenia się w zakresie podstawowych sprawności. Oto niektóre z naj szerzej stosowanych serii testów: Kalifornijskie testy wiadomości szkolnych, Uczniowskie testy podstawowych sprawności opracowane w stanie lowa , Metropolitalne testy wiadomości szkolnych i Stratfordzkie testy wiadomości szkolnych. Do serii testów powszechnie stosowanych na poziomie szkoły średniej (a więc podlegających wyżej wspomnianym ograniczeniom) należą: Kooperatywne ogólne testy wiadomości szkolnych. Testy dla szkół średnich opracowane w stanie Iowa oraz Testy rozwoju wykształcenia, stan lowa . Read more „I Znaczy to, ze i „baterie” testów wiadomosci sa nieco bardziej uzyteczne w szkolach elementarnych niz w szkolach srednich”

Tym niemniej znormalizowane testy wiadomosci moga byc bardzo uzyteczne

Tym niemniej znormalizowane testy wiadomości mogą być bardzo użyteczne. Dopomagają w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: Jak ocenić wyniki moich uczniów w porównaniu z wynikami uczniów – z innych szkól, jeśli chodzi o podstawowe umiejętności i wiadomości? Kiedy stosujemy testy wiadomości, aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwalają nam one skontrolować pobieżnie skuteczność sytuacji uczenia się, jak również, w jakim stopniu jest podobna do sytuacji uczenia się w innych częściach kraju. Mówimy o pobieżnym skontrolowaniu, ponieważ istnieje wiele czynników, które wpływają na ocenę, jaką otrzymują uczniowie. Nie we wszystkich szkołach wprowadza się ułamki dziesiętne i zwykle w tym samym roku nauki i szkoła, która postanowiła wprowadzić je raczej później niż wcześniej, może stwierdzić, że jej uczniowie wydają się opóźnieni w stosunku do uczniów innych szkól. Weźmy inny przykład: w jakiejś szkole średniej kierownictwo może oprac ować program języka angielskiego oparty na dziełach autorów współczesnych. Read more „Tym niemniej znormalizowane testy wiadomosci moga byc bardzo uzyteczne”

Marskosc watroby zylna preerostouxi barwnikowa

Określenie. Przez marskość wątroby przerostową barwnikową rozumie się przerostową postać żylną marskości wątroby, przebiegającą z wytwarzaniem w ustroju nadmiernych ilości barwnika, żelazowego na tle zaburzenia przemiany materii i z odkładaniem się go w różnych narządach wskutek upośledzenia czynności wątroby, polegającej na wydalaniu barwnika, Marskość wątroby barwnikową spostrzega się prawie wyłącznie u mężczyzn, przeważnie między 40 a 50 rokiem życia. Jej powstaniu mają sprzyjać nadużywanie napojów alkoholowych, gruźlica, zimnica i inne czynniki wyczerpujące ustrój. Spotyka się marskość wątroby barwnikową stosunkowo rzadko. Anatomia patologiczna. Read more „Marskosc watroby zylna preerostouxi barwnikowa”

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoly sredniej w powszechniejszym uzyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoły średniej w powszechniejszym użyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang. Wyniki podane w percentylach znajdziemy na tabl. 15-4, w prawej kolumnie okienek na środku arkusza sprawozdawczego. Percentylowanie jest czymś innym niż tak popularne szereg lat temu stawianie ocen w formie procentów (1co było oceną celującą, a 60, 65 czy 70 – dostateczną). Nie jest to rangowanie według jakichś założonych stałych norm określających stopień doskonałości – takie, bowiem było założenie ocen wyrażonych w procentach, percentylewa- nie zakłada, bowiem porównanie z wynikami osób badanych testami. Read more „I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoly sredniej w powszechniejszym uzyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang”

I Testy takie moga byc równiez uzyteczne przy kierowaniu do zawodu

I Testy takie mogą być również użyteczne przy kierowaniu do zawodu. Testy uzdolnień muzycznych mogą w pewnych wypadkach dopomóc w powzięciu decyzja, które z większej grupy dzieci powinno wziąć udział w zespole muzycznym i orkiestrze, czy też, na jakich instrumentach mają grać z największą dla siebie korzyścią. Testy uzdolnień specjalnych mogą być użyteczne, jako narzędzie kierowania rozwojem indywidualnym, ponieważ przy ocenie uzdolnień indywidualnych eliminują w pewnym stopniu moment zgadywania. Należy jednak stosować je ostrożnie, a posługiwać się nimi powinni jedynie ludzie rozumiejący zarówno ich wartość, jak i ich ograniczenia. TESTY ZAINTERESOWANIA. Read more „I Testy takie moga byc równiez uzyteczne przy kierowaniu do zawodu”

I Wiekszosc testów wiadomosci, stosowanych w szkolach srednich, bada glównie zdolnosc przypominania sobie wiadomosci i umiejetnosci

I Większość testów wiadomości, stosowanych w szkołach średnich, bada głównie zdolność przypominania sobie wiadomości i umiejętności. Dobrym przykładem serii testów o tym nastawieniu jest Egzamin przedmiotowy dla szkół średnich, opracowany w stanie Iowa. Natomiast testy rozwoju wykształcenia, lawa, opracowano dla pomiaru wyników w zakresie szerszych i bardziej funkcjonalnych celów. Na przykład, opanowanie nauk społecznych czy przyrodniczych mierzy się umiejętnością interpretowania testów przeznaczonych do czytania z tego zakresu. Inne testy tej serii również odznaczają się raczej dynamicznym niż statycznym podejściem do uczenia się: zarówno autorzy, jak i wydawcy kładą nacisk na rozumienie i myślenie. Read more „I Wiekszosc testów wiadomosci, stosowanych w szkolach srednich, bada glównie zdolnosc przypominania sobie wiadomosci i umiejetnosci”

I TESTY UZDOLNIEN SPECJALNYCH

I TESTY UZDOLNIEŃ SPECJALNYCH. Dwa rodzaje opisanych przez: nas testów – testy inteligencji i testy wiadomości szkolnych należą do najszerzej stosowanych w związku z realizacją programu nauczania. Istnieją jednak inne formy testów, jedne stosowane powszechnie, inne zaś wyjątkowo. Niektóre z nich, jak na przykład test badający przygotowanie do podjęcia nauki czytania, stosuje się tylko w jednym punkcie realizacji programu szkolnego i więcej się ich nie powtarza. Inne znów, jak testy zainteresowań i testy osobowości, stosuje się głównie dla celów indywidualnego kierowania rozwojem ucznia. Read more „I TESTY UZDOLNIEN SPECJALNYCH”

I Statystyczna niedoskonalosc polega na tendencji do wyolbrzymiania róznic wystepujacych

I Statystyczna niedoskonałość polega na tendencji do wyolbrzymiania różnic występujących. W pobliżu 50 percentylu (centrum rozsiania) i pomniejszania różnic na krańcach rozsiania, W rozsianiu wyników, przedstawionym na tabeli 15-5, percentyl 40 od percentyla 50 i percentyl 50 od percentyla -60 dzieli tylko 6 punktów obliczeniowych testu; natomiast różnica między percentyłem 80 i 90 wynosi 10 punktów a różnica między percentylem 10 i 20 – 8 punktów. Dalej zaś różnica między percentyłem 1 i 10 równa się 17 punktom, różnica zaś między 90 i 99 sięga 18 punktów. A zatem różnice między liczbą percentyłów w centrum rozsiewu oznaczają coś innego niż te same różnice na obu jego krańcach. Właśnie ze względu na to zniekształcenie, osoby zaznajomione z badaniami statystycznymi wolą posługiwać się ocenami znormalizowanymi zamiast percentyli. Read more „I Statystyczna niedoskonalosc polega na tendencji do wyolbrzymiania róznic wystepujacych”

TESTY PROJEKCYJNE

TESTY PROJEKCYJNE. W testach projekcyjnych stosuje się zupełnie inne podejście do zagadnienia oceny życia emocjonalnego jednostki. Istnieje wiele typów testów projekcyjnych, we wszystkich jednak stawia się badanego wobec jakiejś niezupełnie określonej czy wieloznacznej sytuacji czy bodźca. Ponieważ osoba badana nie wie, jakiej odpowiedzi oczekuje się od niej, prawdopodobnie zareaguje raczej w sposób mniej lub więcej mówiący coś o niej niż zgodnie z tym, co według jej mniemania Jest właściwą odpowiedzią. Jak mówiliśmy, jedną z głównych trudności przy kwestionariuszach jest to, że uczeń może zorientować się, jaka jest odpowiedź właściwa, a jaka niewłaściwa, i stąd może mieć uświadomioną lub nieuświadomioną skłonność do fabrykowania jakiegoś dobrego lub złego wyniku. Read more „TESTY PROJEKCYJNE”