Pierwsze testy inteligencji zostaly opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce

Pierwsze testy inteligencji zostały opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce. Skala Bineta-Simona i skala Bineta-Termana są testami indywidualnymi – to znaczy, że stosuje się je w warunkach indywidualnego kontraltu. Wyniki tych testów podaje się, jako wiek umysłowy, który w skali Bineta-Termana można przekształcić na iloraz inteligencji, czyli L 1. Iloraz inteligencji wskazuje, w jakim stopniu dziecko jest pod względem umysłowym zaawansowane lub opóźnione w porównaniu z innymi dziećmi w jego wieku. Innym testem inteligencji, który znalazł szerokie zastosowanie, jest skala Wechslera-Bellevuea. Początkowo test ten ukazał się w formie przeznaczonej dla dorosłych, następnie jednak, jako jego uzupełnienie powstała skala Wechslera do badania inteligencji dzieci. Zbiorowe testy inteligencji pojawiły się na szeroką skalę w czasie pierwszej wojny światowej, jako wojskowe testy Alfa i Beta. Stosowane obecnie w szkołach liczne zbi orowe testy inteligencji są właściwie odmianami bądź udoskonaleniem tych dwóch wzorów. Chociaż analizy statystyczne wykazują na ogół wysoki stopień rzetelności i trafności testów inteligencji, faktycznie stwierdza się dość znaczne odchylenia w ilorazach inteligencji poszczególnych dzieci, jeśli brać pod uwagę pewien okres czasu. [hasła pokrewne: radiologica rumia, neospasmina syrop, ile kalorii ma kalarepa ]

Powiązane tematy z artykułem: ile kalorii ma kalarepa neospasmina syrop radiologica rumia