Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 4

Oprócz informacji socjodemograficznych (rok dostawy, stan zamieszkania, wiek, rasa i parytet) rozważaliśmy znane lub podejrzewane czynniki ryzyka wrodzonych wad serca oraz czynniki zastępcze dla takich czynników ryzyka: ciąża mnoga, przewlekła choroba matek (nadciśnienie, cukrzyca) , epilepsja i choroba nerek), stosowanie podejrzanych leków teratogennych, stosowanie innych leków psychotropowych (leki przeciwdrgawkowe, przeciwpsychotyczne, anksjolityczne i nasenne, inne benzodiazepiny i barbiturany), stosowanie leków przeciwcukrzycowych i przeciwnadciśnieniowych oraz liczba wyraźnych recept leki stosowane, z wyjątkiem leków przeciwdepresyjnych, jako ogólny wskaźnik współistniejących stanów.27 Aby zaradzić zakłopotaniu za pomocą podstawowego wskazania, wzięliśmy pod uwagę wskaźnik ciężkości depresji (liczba diagnoz depresji otrzymanych jako pacjent ambulatoryjny i hospitalizowany) oraz inne wskazania do stosowania przeciwdepresyjnego ( inne zaburzenia zdrowia psychicznego, diagnozy związane z bólem, zaburzenia snu, premedytacje zespół silnego napięcia, palenie tytoniu i syndrom chronicznego zmęczenia). Analiza statystyczna
Porównaliśmy rozkłady cech socjodemograficznych, klinicznych i opieki zdrowotnej w różnych grupach ekspozycji i obliczyliśmy bezwzględne ryzyko wad wrodzonych serca. Analizę logistyczno-regresyjną zastosowano do oszacowania ilorazów szans dla wad wrodzonych serca i odpowiadających im 95% przedziałów ufności. Ponieważ iloraz szans jest doskonałym przybliżeniem wskaźnika ryzyka w przypadku rzadkich wyników, wyniki określane są jako względne ryzyko28. Zastosowanie wiarygodnego estymatora wariancji w celu uwzględnienia korelacji u kobiet z mnogimi ciążami nie zmieniło przedziałów ufności zauważalnie, więc ze wszystkich analiz pominięto struktury korelacji.
Wyniki przedstawiono dla analiz przeprowadzonych według trzech poziomów dostosowania: nieskorygowanej analizy; analiza ograniczona do kobiet z rozpoznaniem depresji, do kontrolowania potencjalnego działania choroby podstawowej lub związanych z nią czynników; oraz analizę ograniczoną do kobiet z rozpoznaniem depresji i przeprowadzonych z zastosowaniem stratyfikacji score-score w celu dalszej kontroli dla wskaźników ciężkości depresji i innych potencjalnych czynników zakłócających. 29 Oceny skłonności uzyskano na podstawie przewidywanego prawdopodobieństwa leczenia oszacowanego w regresji logistycznej. model zawierający wszystkie współzmienne wymienione powyżej bez dodatkowej selekcji zmiennych. Stworzyliśmy 100 warstw o równej gęstości, zrzuciliśmy warstwy nieinformacyjne (tj. Wszystkie warstwy, które nie zawierają co najmniej jednej leczonej kobiety i jednej nieleczonej kobiety) i rozwarstwiliśmy modele wyników zgodnie z tymi warstwami skłonności-punktów
[patrz też: wegiel aktywowany, nfzgdansk, klinika promienista ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika promienista nfzgdansk wegiel aktywowany