Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 6

Wybrane charakterystyki kohortowe kobiet z ekspozycją na SSRI podczas pierwszego trymestru i kobiet bez ekspozycji na lek przeciwdepresyjny. W porównaniu z kobietami, które nie przyjmowały antydepresantu, kobiety, które wypełniły receptę na lek przeciwdepresyjny, były starsze, miały większe zastosowanie w opiece zdrowotnej i częściej były białe, stosowały inne leki psychotropowe, miały przewlekłą chorobę (w szczególności nadciśnienie lub cukrzyca) i stosować podejrzane teratogenne leki (Tabela 1). Wyjściowa charakterystyka była bardziej jednorodna w analizach porównujących użytkowników różnych klas leków przeciwdepresyjnych niż w analizach porównujących użytkowników leków przeciwdepresyjnych z niewydajnymi (tabele od S5 do S13 w Dodatku uzupełniającym). Ryzyko wystąpienia wad rozwojowych serca
Tabela 2. Tabela 2. Bezwzględne ryzyko wrodzonych wad rozwojowych serca u niemowląt urodzonych przez matki z lekiem przeciwdepresyjnym i niemowląt urodzonych na matkach bez narażenia, zgodnie z kategorią leków przeciwdepresyjnych w ogólnej kohorcie. W sumie zdiagnozowano wady serca u 6403 niemowląt, które nie były narażone na działanie przeciwdepresyjne w pierwszym trymestrze ciąży (72,3 wady serca na 10 000 niemowląt), w porównaniu z 580 niemowlętami, które były narażone (90,1 wad serca na 10 000 niemowląt). To wyższe nieskorygowane ryzyko wśród narażonych niemowląt zaobserwowano dla każdego z rozważanych rodzajów wad (Tabela 2).
Ryc. 1. Ryc. 1. Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca u niemowląt, w zależności od ekspozycji matki na leki przeciwdepresyjne. Wskaźniki szans i 95-procentowe przedziały ufności przedstawiono w celu wykazania ryzyka wad wrodzonych serca u niemowląt urodzonych przez kobiety narażone na działanie leków przeciwdepresyjnych w pierwszym trymestrze ciąży, w porównaniu z ryzykiem u niemowląt urodzonych przez kobiety bez takiej ekspozycji. Panel A pokazuje nieskorygowaną analizę, panel B analizę ograniczoną do kobiet z depresją, a analiza panelowa C, ograniczona do kobiet z depresją, która stosowała stratyfikację score-score w celu dostosowania do czynników zakłócających. Dane pochodzą z analizy analitycznej Medicaid na lata 2000-2007. SNRI oznacza inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny.
Ryc. 2. Ryc. 2. Ryzyko wystąpienia swoistych wad serca u niemowląt, w zależności od ekspozycji matki na leki przeciwdepresyjne. Wskaźniki szans i 95-procentowe przedziały ufności zostały przedstawione w celu wykazania ryzyka wystąpienia określonych wad wrodzonych serca u niemowląt urodzonych przez kobiety narażone na działanie leków przeciwdepresyjnych podczas pierwszego trymestru, w porównaniu do ryzyka u niemowląt urodzonych przez kobiety bez takiej ekspozycji. Wykres pokazuje wyniki nieskorygowanej analizy, analiza ogranicza się do kobiet z depresją, a analiza, ograniczona do kobiet z depresją, wykorzystywała stratyfikację score-score w celu dostosowania do czynników zakłócających
[podobne: amol skład, stodal syrop, ultramedica bielsko ]

Powiązane tematy z artykułem: amol skład stodal syrop ultramedica bielsko