Ropne zapalenie opon miekkich

Ropne zapalenie opon miękkich (leptomeningitis purulenta). Obie opony miękkie mózgu i rdzenia (opona pajęczynowa – arachrioidea i właściwa opona miękka – pia mater) ograniczające między sobą przestrzeń podpajęczynówkową (spatium subarachnoideale) przedstawiają pewien układ anatomiczny, który jako całość bierze udział w ostrym zapaleniu ropnym. Jedno określenie (leptomeningitis) oznacza stan zapalny obu opon miękkich. Częstość występowania tego wciąż jeszcze ciężkiego powikłania wewnątrzczaszkowego uległa dużej zmianie od czasu wprowadzenia do lecznictwa nowoczesnej chemoterapii. Brak jeszcze większych miarodajnych zestawień z ostatnich lat, które by ujęły statystycznie liczbę przypadków ropnego zapalenia opon miękkich w stosunku do ogólnej liczby przypadków ropnego zapalenia ucha środkowego. Niewątpliwie częstość występowania tego powikłania obniżyła się znacznie w stosunku do lat ubiegłych, kiedy to wynosiła około 1 – 30/0. Nowoczesna terapia zmniejszyła również częstość ropnego zapalenia opon mózgowych w przebiegu ostrych i podostrych zapaleń ucha środkowego. [hasła pokrewne: radiologica rumia, wegiel aktywowany, kormed jawor ]

Powiązane tematy z artykułem: kormed jawor radiologica rumia wegiel aktywowany