Róznicowanie z ropniem mózgu

W rozlanym zapaleniu opon miękkich wraz z pogarszaniem się stanu klinicznego chorego narastają również zmiany w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznawanie różnicowe między postacią rozlanego, szybko przebiegającego ropnego zapalenia w przestrzeni międzyoponowej i rozlanym ropnym zapaleniem opon miękkich jest bardzo trudne, przeważnie niemożliwe i bez większego praktycznego znaczenia. Jałowość płynu i wczesne zjawienie się ogniskowych objawów z kory mózgowej przemawia za pierwszym. Różnicowanie z ropniem mózgu ma większe znaczenie praktyczne i jest możliwe na podstawie dokładnej obserwacji przede wszystkim ogniskowych objawów mózgowych. Zmienność w nasileniu tych objawów (np. niedowłady, drgawki), a nawet ich przejściowe ustępowanie przemawiają za ropniem podoponowym. Wczesne wystąpienie tych objawów korowych, a zwłaszcza zaburzeń mowy oraz brak wzmożenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego i wysoka leukocytoza przemawiają również za tym ropniem. [hasła pokrewne: gdynia psycholog, stodal syrop, klinika promienista ]

Powiązane tematy z artykułem: gdynia psycholog klinika promienista stodal syrop