Saczkowanie przestrzeni miedzyoponowej

W próbnym otwarciu przestrzeni międzyoponowej bezpieczniej posługiwać się skalpelem ostrym, aniżeli nakłuciem próbnym z pomocą igły, która łatwiej może otworzyć i zakazić przestrzeń podpajęczynówkową, a nawet tkankę mózgową i spowodować ropień mózgu, Rokowanie w przypadkach ropnia podoponowego powinno być zawsze ostrożne. Śmiertelność z powodu przejścia w rozlane zapalenie opon miękkich lub z powodu równoczesnych innych powikłań wewnątrzczaszkowych, jak ropień mózgu, zapalenie zakrzepowe zatoki esowatej; wciąż jeszcze jest duża i wynosi ponad 50%. Leczenie zawsze jest operacyjne, połączone z drenowaniem przestrzeni międzyoponowej. Zapalenie w tej przestrzeni może czasem ulec wyleczeniu po samym tylko odsłonięciu opony twardej. Przypadki takie obserwowane są u osobników młodych przy zakrzepach zatoki esowatej. Sączkowanie przestrzeni międzyoponowej w pobliżu przetoki w oponie twardej nie powinno w żadnym przypadku uszkadzać zlepów i zrostów w tej przestrzeni. Rozcięcie opony w miejscu przetoki nie powinno przekraczać granic ropnia. [przypisy: wazektomia kafeteria, psychiatra poznan, ascofer cena ]

Powiązane tematy z artykułem: ascofer cena kormed jawor wazektomia kafeteria