Stan ogólny chorego

Stan ogólny chorego jest zależny od rozległości zmian zapalnych i okresu choroby. Dolegliwości mogą być tak nie znaczne, że można, je przypisać zmianom zapalnym w uchu. Zwykle stan ogólny jest znacznie cięższy od stanu chorych z ropniami zewnątrzoponowymi. W wywiadach chorych z ropniem pod oponowym można dowiedzieć się o. krótkotrwałych, przelotnych objawach wskazujących na powikłanie wewnątrzczaszkowe, jak zaburzenia mowy, drgawki, silne bóle głowy, wymioty. Ciepłota jest zwykle znacznie podniesiona, tętno odpowiednie do ciepłoty. W przypadkach już ,powikłanych ropnym rozlanym zapaleniem opon miękkich oczywiście ciepłota będzie wysoka. Leukocytoza. prawie zawsze jest wysoka. [więcej w: nfzgdansk, klinika promienista, swierzb objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: klinika promienista nfzgdansk swierzb objawy