SZEW KONCOWY

SZEW KOŃCOWY Nałożenie dwóch szwów drucianych. Po ujęciu szczypczykami trójkątnego płata skóry po bocznej stronie rozszczepienia wargi, przekłuwamy drut przez odłuszczone i uruchomione skrzydełko nosowe i przez mięśnie od wewnątrz, ujmując w ten sposób płatek pętlą , a wolne końce drutu przeprowadzamy przez przegrodę chrząstkową nosa do otworu nosowego po stronie zdrowe; końce związujemy później na gaziku. Szew ten zapewnia dobre ustawienie skrzydełka nosowego. Drugi szew druciany ujmuje mięśniówkę wargi; końce wyprowadzamy do jamy ustnej i związujemy dopiero w końcu operacji . Na ostatku nakładamy szwy węzełkowe za pomocą igły bez oczka, używając do śluzówki katgutu 000, a do skóry – jedwabiu 000; najlepiej rozpocząć nakładanie szwów od strony nosa . Read more „SZEW KONCOWY”

Kwasica w chorobach nerek

Kwasica chorobach nerek Choroby nerek doprowadzają również do powstawania kwasicy. Nerki bowiem są ważnym regulatorem równowagi kwasowo-zasadowej, gdyż nerki wydalają z moczem kwasy i kwaśne sole w znacznie większych stężeniach niż ich stężenia, spotykane we . krwi. Nie należy zapominać, że nerki wydalają również sole zasadowe, co może prowadzić do zwiększenia kwasoty ustroju. W chorobach nerek nie tylko ulega zaburzeniu wydalanie się kwasów i kwaśnych soli, lecz powstaje także zwichnięcie ogólnej przemiany materii z powstawaniem wytworów kwaśnych. Read more „Kwasica w chorobach nerek”

niedroznosc dróg oddechowych

Jeżeli niedrożność dróg oddechowych nie będzie duża i wzmożone ruchy ,oddechowe usuną nadmiar dwutlenku węgla, to powstająca z tego powodu : kwasica będzie wyrównana. Jeżeli natomiast niedrożność będzie znaczna, to wzmożone ruchy oddechowe nie mogą wyrównać kwasicy i rozwijają się wtedy dalsze procesy. Powstaje więc dalsze nagromadzenie się dwutlenku węgla, co powoduje pogłębianie się kwasicy gazowej. Prócz tego brak tlenu obniża procesy -utleniania tkankowego i wtedy powstaje w tkankach większa ilość kwasów organicznych, co powoduje spadek rezerw zasadowych we krwi, czyli powstaje kwasica niegazowa, która dołącza się do poprzednio, powstałej kwasicy gazowej. Ulega przy tym zaburzeniu buforowa zdolność hemoglobiny, która przy braku tlenu nie przechodzi w oksyhemoglobinę. Read more „niedroznosc dróg oddechowych”

Gdy obraz kliniczny marskosci watroby jest juz wyrazny

Leczenie: Gdy obraz kliniczny marskości wątroby jest już wyraźny, należy dokładać starań, żeby okres wyrównania trwał ile możności jak najdłużej, a okresy zaburzenia wyrównania jak najkrócej. Przepisy zapobiegawcze muszą być zaostrzone, zwłaszcza dietetyczne. Należy szczególną uwagę zwrócić na poprawę ogólnego stanu odżywienia i na stan przewodu pokarmowego, zwłaszcza niepożądane są biegunki, gdyż pogarszają sprawność wątroby, w której toczy się sprawa marska. Istotnie, po biegunce u tych chorych pojawia się nieraz lub nasila się żółtaczka, zwiększa się poziom bilirubiny w krwi i pojawia się urobilinuria lub urobilinogenuria. I najskuteczniejszą metodą leczniczą w zanikowej marskości wątroby jest leczenie dietetyczne. Read more „Gdy obraz kliniczny marskosci watroby jest juz wyrazny”

Operacja Talmy wywoluje zrostowe zapalenie

Operacja Talmy wywołuje zrostowe zapalenie Otrzewnej z utworzeniem licznych nowych naczyń krwionośnych, zespalających żyłę wrotną z dolną żyłą główną o wartości metody Talmy może świadczyć statystyka braci Mayo, na 47 przypadków marskości wątroby, leczonych tą metodą, uzyskano poprawę w 21, więc prawie w 45%, z pozostałych zaś 26 przypadków, w których operacja nie dała pożądanego skutku, 7 chorych umarło wkrótce po zabiegu. W Lwowskiej Klinice Chorób wewnętrznych prof. R. Renckiego (Eichel i Zarzycki) stosowano operację TaImy w 6 przypadkach. W 3 przypadkach nastąpił zgon z powodu powikłań pooperacyjnych, w 2 przypadkach objawy zastoinowe ustąpiły i chorzy czuli się zupełnie dobrze, dalszy ich los nie jest jednak znany, w 1 przypadku chory czuł się dobrze przez 6% lat, po czym objawy zastoinowe powróciły i powtórnie wykonana operacja dała również wynik pomyślny. Read more „Operacja Talmy wywoluje zrostowe zapalenie”

Marskosc watroby zylna przerostowa tluszczowa

W obrazie klinicznym można odróżnić dwa okresy. Pierwszy okres, trwający zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, cechuje się zaburzeniami żołądkowo-jelitowym i w postaci braku łaknienia, wymiotów itd., które zależą od nadużywania alkoholu. Wątroba jest znacznie powiększona, przy tym równomiernie gładka, zbita, wrażliwa na ucisk. Obok tego stwierdza się objawy gruźlicy płuc. Pod wpływem przeziębień, błędów dietetycznych lub większego spożycia napojów alkoholowych objawy żołądkowo-jelitowe oraz płucne zaostrzają się i choroba przechodzi w okres drugi. Read more „Marskosc watroby zylna przerostowa tluszczowa”

I METODY PODAWANIA WYNIKÓW TESTU

I METODY PODAWANIA WYNIKÓW TESTU. Większość testów stosowanych w szkołach elementarnych jest zaopatrzona w skale, przy pomocy, których wyniki testu można zamienić na ilość lat nauki, potrzebnych do osiągnięcia danego poziomu (grade placement). Dzięki tym skalom nauczyciel może się zorientować, jak wypadają jego uczniowie w zestawieniu z przeciętnymi wynikami uzyskiwanymi przez inne dzieci w ich wieku. Na przykład, Joe mógł właśnie rozpocząć klasę siódmą, ale wykonany przezeń test wiadomości wykazuje, że jego zapas słownictwa przy czytaniu odpowiada normie klasy ósmej, a w zakresie rozumowania arytmetycznego osiąga normę szóstego roku i pięciu miesięcy nauki. Wydawcy testów często zaopatrują je w tabele, przy pomocy, których wyniki testu można również wyrazić, jako różnego rodzaju wiek: wiek czytania, wiek rachunków itd. Read more „I METODY PODAWANIA WYNIKÓW TESTU”

Niektórzy psychologowie lubia poslugiwac sie typem testu polegajacego na „dokonczeniu zdania”; prosi sie dzieci

Niektórzy psychologowie lubią posługiwać się typem testu polegającego na dokończeniu zdania; prosi się dzieci, aby uzupełniły zdania zaczynające się od takich wyrażeń jak inne dzieci. Myślę, że moja matka czasami nauczyciel, jeśli mój ojciec. Wszystkie te techniki mogą być użyteczne w rękach wykwalifikowanych i odpowiednio przygotowanych psychologów, ale, na ogół biorąc, nie nadają się do użytku nauczycieli, przede wszystkim, dlatego, że przeprowadzenie i interpretacja chociażby jednego testu może zająć wiele godzin. Testy projekcyjne są głównie narzędziem psychologa klinicznego, a więc kogoś, kto poświęca wielką ilość czasu pracy nad kilkorgiem dzieci cierpiących na zaburzenia emocjonalne i wymagających intensywnego leczenia. Nie oznacza to bynajmniej, że nauczyciele nie powinni badać życia emocjonalnego swych uczniów. Read more „Niektórzy psychologowie lubia poslugiwac sie typem testu polegajacego na „dokonczeniu zdania”; prosi sie dzieci”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 5

Obliczyliśmy poziom ochrony szczepionki jako (1-iloraz szans) × 100. Porównaliśmy czynniki demograficzne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne między pacjentami przypadku i dopasowanymi kontrolami, aby ocenić ich potencjał jako czynniki zakłócające ochronę szczepionki. Uznaliśmy za możliwe zmienne zakłócające, dla których wartości P były mniejsze niż 0,20 w modelach dwuwymiarowych. Uzyskaliśmy skorygowaną wartość szacunkową ochrony szczepionki poprzez dostosowanie do współzmiennych, które znacząco poprawiły prawdopodobieństwo modelu. Wszystkie podane wartości P i 95% przedziały ufności są dwustronne. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Do analiz wykorzystano Stata / SE, wersja 10 (StataCorp). Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 5”

Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca

Nie jest pewne, czy stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i innych leków przeciwdepresyjnych w czasie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wrodzonych wad serca. W szczególności istnieją obawy dotyczące możliwego związku między stosowaniem paroksetyny i niedrożnością dróg odpływowych prawej komory oraz między stosowaniem sertraliny i defektami przegrody międzykomorowej. Metody
Przeprowadziliśmy badanie kohortowe zagnieżdżone w ogólnokrajowym badaniu Medicaid Analytic dla okresu 2000-2007. Badanie obejmowało 949,504 kobiet w ciąży, które zapisano do Medicaid w okresie od 3 miesięcy przed ostatnią miesiączką przez miesiąc po porodzie i ich żywe niemowlęta . Porównaliśmy ryzyko wystąpienia poważnych wad serca u niemowląt urodzonych przez kobiety, które przyjmowały leki przeciwdepresyjne w pierwszym trymestrze ciąży z ryzykiem u niemowląt urodzonych przez kobiety, które nie stosowały leków przeciwdepresyjnych, z nieskorygowaną analizą i analizami, które ograniczały kohortę do kobiet z depresją oraz że wykorzystano dostosowanie skłonności do wyniku, aby kontrolować nasilenie depresji i inne potencjalne czynniki zakłócające.
Wyniki
W sumie 64 389 kobiet (6,8%) stosowało leki przeciwdepresyjne w pierwszym trymestrze ciąży. Ogółem, 6403 niemowląt, które nie były narażone na antydepresanty, urodziło się z wadą serca (72,3 niemowląt z defektem serca na 10 000 niemowląt), w porównaniu z 580 niemowlętami z ekspozycją (90,1 na 10 000 niemowląt). Read more „Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca”