kamilianie w tarnowskich górach ad

Spośród 4312 pacjentów zapisanych, 4098 faktycznie przeszedł angioplastykę. W każdym miejscu badania pacjenci byli poddawani stratyfikacji w celu randomizacji w zależności od tego, czy mieli dławicę niestabilną lub po zawale. Protokół badania
Aspiryna (300 do 325 mg) została podana wszystkim pacjentom. Inhibitor trombiny, biwalirudynę, dostarczył Biogen (Cambridge, Mass.). Leczenie biwalirudyną lub heparyną rozpoczęto bezpośrednio przed angioplastyką. Read more „kamilianie w tarnowskich górach ad”

Stan ogólny chorego

Stan ogólny chorego jest zależny od rozległości zmian zapalnych i okresu choroby. Dolegliwości mogą być tak nie znaczne, że można, je przypisać zmianom zapalnym w uchu. Zwykle stan ogólny jest znacznie cięższy od stanu chorych z ropniami zewnątrzoponowymi. W wywiadach chorych z ropniem pod oponowym można dowiedzieć się o. krótkotrwałych, przelotnych objawach wskazujących na powikłanie wewnątrzczaszkowe, jak zaburzenia mowy, drgawki, silne bóle głowy, wymioty. Read more „Stan ogólny chorego”

Odczyn Biernackiego

Odczyn Biernackiego wykazuje znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Chorzy skarżą się na bóle głowy najczęściej w okolicy skroniowej i potylicznej. Senność okresową można spotkać w przypadkach o dłuższym przebiegu schorzenia. Sztywność karku i objaw Kerniga (patrz niżej) zwykle występujące na początku schorzenia, ustępują po kilku dniach ich ponowne zjawienie wskazuje na przerwanie się ropnia. Zmiany zastoinowe na dnie oka mogą nastąpić w przypadkach równoczesnego ropnia mózgu lub móżdżku. Read more „Odczyn Biernackiego”