ROZSZCZEPIENIE WARGI, SZCZEKI I PODNIEBIENIA

ROZSZCZEPIENIE WARGI, SZCZĘKI I PODNIEBIENIA Cel operacji jest podwójny: dążymy do usunięcia ubytku kosmetycznego i stworzenia warunków zapewniających prawidłową wymowę. Musimy sobie jednak z góry zdać sprawę z tego, że nawet całkowita rekonstrukcja podniebienia miękkiego, najważniejszy warunek prawidłowej wymowy, nie może doprowadzić do dobrego wyniku, jeżeli istnieją jednocześnie zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego. 1. KIEDY OPEROWAĆ? Rozwój indywidualny mowy dochodzi do skutku już w najwcześniejszym okresie rozwoju mowy i z tego względu rozszczepienie podniebienia należy zamknąć w końcu drugiego roku życia; poprawienie złej wymowy nabytej od dzieciństwa jest trudne. [podobne: gabinet psychologiczny, psycholog poznań, psycholog lublin ]

czesci miekkie podniebienia sa slabo rozwiniete

Jeżeli chodzi o dzieci starsze lub o przypadki, w których części miękkie podniebienia są słabo rozwinięte albo skurczone, powstać może przy opisanym postępowaniu, zwłaszcza w miejscu przejścia podniebienia twardego w miękkie znaczne napięcie tkanek i rozejście się szwów albo przecięcie tkanek przez drut. Gdy jednak zrobimy tylno-boczne cięcia odciążające Dieffenbacha, można wówczas uruchomić tymi cięciami ścianę gardła aż do kręgosłupa, po czym przesunąć płaty w kierunku linii środkowej, a pozostałe kieszonki wyłożyć starannie gazą. Stosując cięcia odciążające nie potrzebujemy zabezpieczać specjalnie szwu śluzówki drutem (Grab), ponieważ do rozejścia się szwów dochodzi wówczas rzadziej. Tętnica podniebienna większa odżywia odłuszczony płat podniebienia, a jej napięcie zapobiega opadaniu płata; w razie przecięcia tej tętnicy płat uszypułowany od przodu i od tyłu opada z reguły w kierunku jamy ustnej, tak iż po pewnym czasie zachodzi konieczność używania protezy. [patrz też: leczenie depresji, gabinet psychologiczny, psycholog sportu ]