Jak sie okazalo, Celii zupelnie nie podobalo sie przygotowanie do zawodu kupieckiego, pomimo ze otrzymywala doskonale stopnie

Jak się okazało, Celii zupełnie nie podobało się przygotowanie do zawodu kupieckiego, pomimo że otrzymywała doskonałe stopnie. Co roku w czasie rejestracji prosiła o przeniesienie na kurs gospodarstwa domowego, ale doradca za każdym razem odmawiał jej tego uważając, że wynik testu jest godniejszym zaufania wskaźnikiem jej prawdziwych zainteresowań niż jej własne poczucie. Niestety tego rodzaju niewłaściwe posługiwanie się testem spotyka się aż nazbyt często. Doradca Georgea Millera rozwiązał zagadnienie we właściwy sposób. Porozmawiał z Georgem o rozbieżności między jego oznajmieniem, że interesuje się medycyną, a wynikami testu, ale nie chciał, aby George przyjął wyniki testu, jako nieomylne wskazania, którymi ma się kierować. Wysunął po prostu kwestię celu, który George wybrał. Kiedy zaś George zignorował wyniki testu i nalegał, aby mógł wybrać kierunek przyrodniczy, doradca pozwolił mu to uczynić z tym tylko, żeby co roku za stanowił się znowu nad swoją decyzją. W pierwszym roku George uzyskał z nauk przyrodniczych przeciętne oceny i być może szedłby dalej w tym samym kierunku, gdyby doradca nie zwrócił mu uwagi, że oceny przeciętne nie wystarczają, aby się dostać na wyższe studia, i mogą mu nawet uniemożliwić dostanie się do szkoły medycznej. Zaproponował, aby George spróbował zająć się muzyką i sceną, a przy tym nadal uczęszczał na jeden z kierunków nauk przyrodniczych, George zgodził się i po upływie semestru doszedł do przekonania, że kierunek dramatyczny odpowiada mu znacznie więcej niż nauki przyrodnicze i wobec tego zmienił główny przedmiot na język angielski. [patrz też: psychoterapia wrocław, psycholog lublin, Psycholog Wrocław ]

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoly sredniej w powszechniejszym uzyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang

I A zatem w odniesieniu do uczniów szkoły średniej w powszechniejszym użyciu jest podawane wyników w postaci percentyli albo rang. Wyniki podane w percentylach znajdziemy na tabl. 15-4, w prawej kolumnie okienek na środku arkusza sprawozdawczego. Percentylowanie jest czymś innym niż tak popularne szereg lat temu stawianie ocen w formie procentów (1co było oceną „celującą”, a 60, 65 czy 70 – dostateczną). Nie jest to rangowanie według jakichś założonych stałych norm określających stopień doskonałości – takie, bowiem było założenie ocen wyrażonych w procentach, percentylewa- nie zakłada, bowiem porównanie z wynikami osób badanych testami. Ktoś, kto uzyskał -70 percentyl, ma wynik lepszy od wyników osiągniętych przez 70 % osób wykonujących test, podobnie ktoś, kto uzyskał 32 percentyl, wykonał test lepiej niż 32% osób badanych testami. W ten sposób z pewną precyzją można określić względne miejsce, jakie jednostka zajmuje w swej grupie. C hociaż posługiwanie się percentylami nie jest doskonałe pod względem statystycznym, jest to bardzo wygodny sposób podawania i porównywania wyników. [więcej w: Psycholog Wrocław, psychiatra poznan, psycholog lublin ]