Wirusowa charakterystyka podklinicznych i objawowych zakażeń opryszczki narządów płciowych ad 6

W związku z tym uważamy, że technika pobierania próbek nie miała wpływu na schematy subklinicznego zrzucania. Codzienne pobieranie próbek i metody raportowania pozwoliły nam scharakteryzować wszystkie nawroty objawowe, nie tylko te, które były na tyle poważne, że skłoniły do wizyty u lekarza lub udziału w klinicznej próbie leczenia opryszczki narządów płciowych. Wzorzec subklinicznego zrzucania, który obserwowaliśmy, pomaga również wyjaśnić szeroki zakres wydalania częstotliwości we wcześniejszych badaniach nad bezobjawowym wydalaniem.8,14-20 Czas trwania pobierania próbek, zmienność biologiczna w ekspresji infekcji i różna długość epizodów wszystko wydaje się wpływać na obserwowane tempo subklinicznego zrzucania. Tempo zrzucania prawdopodobnie różniłoby się najbardziej u kobiet z kilkoma dniami pobierania próbek, przy czym większość z nich nie miała epizodów zrzucania, a kilka z bardzo wysokim odsetkiem zrzucania, w zależności od tego, czy w dniach próbowano uwzględnić przedłużający się epizod zrzucania.
Nasza kohorta kobiet została wybrana ze względu na ich gotowość do dostarczania codziennych próbek do hodowli i do przestrzegania protokołu. Read more „Wirusowa charakterystyka podklinicznych i objawowych zakażeń opryszczki narządów płciowych ad 6”

Ograniczona martwica opony

W ropniu mózgu objawy porażenne występują później i odznaczają się dużą stałością. Pewne rozpoznanie ropnia podoponowego można postawić dopiero w czasie zabiegu po odsłonięciu opony twardej w miejscu ropnia. Ograniczona martwica opony i przetoka, przez którą wypływa ropa wskazują na zakażenie przestrzeni międzyoponowej, objawy te stwierdza się jednak również i w ropniu mózgu. Gdy brak martwicy na zewnętrznej powierzchni opony twardej, na ropień podoponowy może wskazywać wypuklenie opony i brak tętnienia na ograniczonej przestrzeni. Na możliwość ropnia podoponowego przy niezmienionej oponie twardej powinien naprowadzić operatora brak zmian w przestrzeniach ucha środkowego dostatecznych do wytłumaczenia objawów klinicznych przedoperacyjnych. Read more „Ograniczona martwica opony”

Ropne zapalenie opon miekkich

Ropne zapalenie opon miękkich (leptomeningitis purulenta). Obie opony miękkie mózgu i rdzenia (opona pajęczynowa – arachrioidea i właściwa opona miękka – pia mater) ograniczające między sobą przestrzeń podpajęczynówkową (spatium subarachnoideale) przedstawiają pewien układ anatomiczny, który jako całość bierze udział w ostrym zapaleniu ropnym. Jedno określenie (leptomeningitis) oznacza stan zapalny obu opon miękkich. Częstość występowania tego wciąż jeszcze ciężkiego powikłania wewnątrzczaszkowego uległa dużej zmianie od czasu wprowadzenia do lecznictwa nowoczesnej chemoterapii. Brak jeszcze większych miarodajnych zestawień z ostatnich lat, które by ujęły statystycznie liczbę przypadków ropnego zapalenia opon miękkich w stosunku do ogólnej liczby przypadków ropnego zapalenia ucha środkowego. Read more „Ropne zapalenie opon miekkich”