TESTY PROJEKCYJNE

TESTY PROJEKCYJNE. W testach projekcyjnych stosuje się zupełnie inne podejście do zagadnienia oceny życia emocjonalnego jednostki. Istnieje wiele typów testów projekcyjnych, we wszystkich jednak stawia się badanego wobec jakiejś niezupełnie określonej czy wieloznacznej sytuacji czy bodźca. Ponieważ osoba badana nie wie, jakiej odpowiedzi oczekuje się od niej, prawdopodobnie zareaguje raczej w sposób mniej lub więcej mówiący coś o niej niż zgodnie z tym, co według jej mniemania Jest właściwą odpowiedzią. Jak mówiliśmy, jedną z głównych trudności przy kwestionariuszach jest to, że uczeń może zorientować się, jaka jest odpowiedź właściwa, a jaka niewłaściwa, i stąd może mieć uświadomioną lub nieuświadomioną skłonność do fabrykowania jakiegoś dobrego lub złego wyniku. W teście Rorschacha zleca się osobie badanej, aby powiedziała, co jej przypominają pewne plamy atramentu. Test historyjek obrazkowych Symondsa polega na po kazaniu uczniowi serii obrazków, przy czym poleca się, aby na temat każdego z nich ułożył jakieś opowiadanie. [patrz też: mezobotox, trening umiejętności społecznych program, implanty poznan ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty poznan mezobotox trening umiejętności społecznych program