Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo

Po zrobieniu cięcia przystępujemy do odłuszczenia płata śluzówkowo-okostnowego w obrębie podniebienia twardego za pomocą skrobaczki wygiętej odpowiednio do wysklepionej budowy podniebienia; płat odłuszczamy od podłoża aż do cięcia w obrębie brzegu rozszczepu. Tętnica podniebienna większa musi być utrzymana bezwarunkowo. Uruchomione w opisany sposób płaty przesuwamy potem do tyłu. Uruchomienie podniebienia miękkiego Po ostrożnym pogłębieniu bocznego cięcia odciążającego aż do uwidocznienia przyczepu ścięgnistego mięśnia skrzydłowego wewnętrznego posuwamy się podważką dośrodkowo od brzuśca tego mięśnia w głąb obok migdałka w kierunku kręgosłupa odłuszczamy w ten sposób boczną i tylną ścianę gardła, przemieszczając ją w kierunku linii środkowej ciała. Na koniec zgniatamy skrobaczką lub oddłutowujemy wąskim dłutem haczyk skrzydłowy (iuunuius pterygoideus) i uwalniamy kikut haczyka od związku z przyczepami mięśni i włókien łączno- tkankowych. [hasła pokrewne: diglicynian magnezu, klinika promienista, nobaxin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: diglicynian magnezu klinika promienista nobaxin cena