Tym niemniej znormalizowane testy wiadomosci moga byc bardzo uzyteczne

Tym niemniej znormalizowane testy wiadomości mogą być bardzo użyteczne. Dopomagają w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: Jak ocenić wyniki moich uczniów w porównaniu z wynikami uczniów – z innych szkól, jeśli chodzi o podstawowe umiejętności i wiadomości? Kiedy stosujemy testy wiadomości, aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwalają nam one skontrolować pobieżnie skuteczność sytuacji uczenia się, jak również, w jakim stopniu jest podobna do sytuacji uczenia się w innych częściach kraju. Mówimy o pobieżnym skontrolowaniu, ponieważ istnieje wiele czynników, które wpływają na ocenę, jaką otrzymują uczniowie. Nie we wszystkich szkołach wprowadza się ułamki dziesiętne i zwykle w tym samym roku nauki i szkoła, która postanowiła wprowadzić je raczej później niż wcześniej, może stwierdzić, że jej uczniowie wydają się opóźnieni w stosunku do uczniów innych szkól. Weźmy inny przykład: w jakiejś szkole średniej kierownictwo może oprac ować program języka angielskiego oparty na dziełach autorów współczesnych. Jeżeli ta szkoła posługiwałaby się testami osiągnięć w zakresie literatury, opracowanymi z założeniem, że uczniowie szkoły średniej znają takie dzieła, jak Ivanhoe, Silas Mamer lub Wieczór Trzech Króli wyniki testu nie odzwierciedlałyby sprawiedliwie skuteczności sytuacji uczenia się. [przypisy: sidretella 20 cena, sidretella 20, wazektomia kafeteria ]

Powiązane tematy z artykułem: sidretella 20 sidretella 20 cena wazektomia kafeteria